Keramikk

Jeg lager billedkunst og jeg lager keramikk. Det er både spennende, utfordrende og annerledes å jobbe tredimensjonalt. Tredimensjonale verk kan betraktes og oppleves forskjellig fra ulike vinkler, så prosessen blir en annen enn når jeg maler!